2014

                   
                     

Inkomsten

     

Uitgaven

         
                     

Donaties

   

 €    26.413

 

Afschrijvingen/onderhoud inventaris

 

 €   4.642

Entreegelden

 

 €      4.718

 

Materiaal en gereedschap

   

 €   1.209

Overige inkomsten

 

 €          15

 

Tuinonderhoud derden

   

 €   6.206

         

Vrijwilligersvergoedingen

   

 €   5.832

         

Planten

       

 €      456

         

Publiciteit

     

 €      333

         

Overige kosten

     

 €   2.972

                     

Totaal

   

 €    31.146

 

Totaal

       

 € 21.650

                     

Het batig saldo ad € 9496 is toegevoegd aan het vermogen.

         

De inventaris bestaat voornamelijk uit tuinmachines en wordt in 5 jaar afgeschreven.

     
                     

Balans 1/1/2014

     

Balans 31/12/2014

       
                     

Activa

       

Activa

         
                     

Rekcrt en kas

 

 €      3.661

 

Rekcrt en kas

     

 €   9.185

Inventaris

 

 €      9.468

 

Inventaris

     

 €   9.440

                     

Totaal

   

 €    13.129

 

Totaal

       

 € 18.625

                     

Passiva

       

Passiva

         
                     

Schuld

   

 €      4.000

 

Schuld

       

 €         0

Vermogen

 

 €      9.129

 

Vermogen

     

 €  18.625

                     

Totaal

   

 €    13.129

 

Totaal

       

 € 18.625